اعضای شواری شعبه انتشارات

  1. مهندس فرشاد پیله‌چی (رئیس شورا)
  2. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین (نایب رئیس شورا و مسئول شعبه)
  3. دکتر علی دل‌زنده مدیر اجرائی شعبه
  4. دکتر حیدرجهان‌بخش
  5. دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد