اعضای شواری شعبه انتشارات

  1. مهندس فرشاد پیله‌چی (رئیس شورا)
  2. دکتر حیدرجهان‌بخش
  3. دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد
  4. حمیدرضا نظری خاکشور (مدیر اجرائی شعبه)