۱- دارای امتیاز دانشگاهی برای ارتقاء اساتید دانشگاه ها

۲- انتشار کتب در کوتاه ترین زمان ممکن

۳-طراحی جلد، صفحه آرایی، ویراستاری و سایر امور مربوط به نشر کتاب با برخورداری از تیم مجرب

۴- دارای خدمات ویژه توزیع کتاب خصوصا در حوزه کتب معماری

۵- انتشار پایان نامه ها و تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب کتاب

جهت درخواست چاپ کتاب کاربرگ اصالت ترجمه کتاب ، کاربرگ تعهد اصالت تألیف کتاب، کاربرگ درخواست چاپ کتاب و کاربرگ طراحی جلد را دانلود کرده و از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

در صورتی که در ارسال فایل از طریق فرم مشکل دارید فرم تکمیل شده را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

رایانامه : jq.nashr@gmail.com

 رئیس شورای شعبه : آقای فرشاد پیله چی

مدیر اجرایی: آقای حمیدرضا نظری خاکشور