اعضای شورای علمی بررسی کتاب

  1. مهدی گلدوزها
  2. علی دل‌زنده
  3. حیدر جهانبخش
  4. حسین کلانتری خلیل‌آباد
  5. علیرضا صفری