انتشارات جهاددانشگاهی قزوین یکی از شعب سازمان انتشارات جهاددانشگاهی است که از سال 1391 تا کنون در حوزه چاپ کتاب‌های دانشگاهی و تخصصی فعالیت دارد. فعالیت انتشارات براساس ماده 13 اساسنامه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به منظور تأمین نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاهیان و جوانان در زمینه کتب و نشریات آموزشی، کمک آموزشی، تخصصی، مرجع و ترویج و توسعه کتابخوانی در سطح دانشگاه‌ها و کشور است.

دبیرخانه فارسی زبان علم با رویکرد کیفی‌سازی و گسترش تولید آثار مکتوب و ثبت و نشر آثار علمی براساس نقشه جامع علمی کشور، در زیرمجموعه انتشارات جهاددانشگاهی قزوین تشکیل شده‌است. این دبیرخانه به منظور حمایت از پژوهشگران جوان اقدام به بررسی و پذیرش آثار می‌نماید. همچنین فراخوان چاپ کتب دانشگاهی، اعطای جایزه ویژه پایان‌نامه‌های برتر و اعطای نشان فاخر«فارسی زبان علم» و برگزاری گردهمایی‌های علمی از جمله اقدامات آن است.

انتشارات در دو حوزه نشر عمومی (دانشگاهی و غیردانشگاهی) و نشر تخصصی دانشگاهی به چاپ آثار اقدام می‌نماید.

امتیازات علمی مندرج در آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در چهار بخش فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی، مبنای اجرای کلیه فعالیت‌های انتشارات خواهد بود.

تمرکز تخصصی حوزه نشر بر موضوعات معماری و شهرسازی است.

نشر عمومی دانشگاهی در بخش تألیف و ترجمه شامل تمام گروه‌های آموزشی از جمله معماری و شهرسازی می‌شود.

کتب حوزه تخصصی انتشارات تحت نشان (برند) خاصی شماره‌گذاری می‌شوند. بدیهی است این بخش صرفاً شامل کتب تألیفی و کتب تصنیفی و ترجمه کتب تألیفی و تصنیفی است.

انتشار کتب حاصل از فعالیت‌های آموزشی (شامل جزوات- درس گفتارها و …) اعضای هیئت‌علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با ارائه نامه یا صورت‌جلسه رسمی گروه آموزشی دانشگاه مربوطه انجام می‌گردد.

دانلود دفترچه راهنمای انتشارات

دانلود آیین‌نامه انتشارات