کتاب‌های منتشر شده 1399

عملکرد ساختاری میراث معماری ایران
نویسنده: محمدصادق طاهر طلوع‌دل، سینا کمالی تبریزی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 536
مسکن حریم شخصیت؛ الگوی حریم شخصیت‌محور در مسکن
نویسنده: مهدی حمزه‌نژاد، فاطمه برادران هروی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 226
سایبرپارک‌ها؛ رابطی میان مردم، مکان‌ها و فناوری (رویکردها و دیدگاه‌های نوین)
نویسنده: لیلا کوکبی، بهنود برمایه‌ور
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 370
ارز یابی پس سکنایی؛ یـادگـیری از ساختمان‌ها
نویسنده: رضا نقدبیشی، زینب گوهری
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 256
نمای سکونت در بناهای تاریخی؛ نیازها، مفاهیم رفتاری، الگوهای مسکن تاریخی
نویسنده: عباس ظهیری‌فرد، رضا نقدبیشی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 168
حوزه فرهنگی تمدنی طارم بمركزيت دژشهر سميران
نویسنده: آرش ضیاءآبادی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 200
درآمدی بر پدیدارشناسی در معماری
نویسنده: کیانوش حسنی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 150
معماری پایدار؛ مبانی نظری و پوسته‌های هوشمند
نویسنده: علی نجفی، پیمان پیله‌چی‌ها، محمدمهدی مولایی، سمیه ورزنده
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 226
تمثال ملک مثالین
نویسنده: آزیتا بلالی اسکویی، مهدی حمزه‌نژاد، یحیی جمالی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 166
مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی (جلد 1)
نویسنده: مصطفی مطاعی، محمدحسین کوهی قمصری، امیرحسام الفتی، مهسا شهرجردی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 304
مهندسی سازگاری الکترومغناطیسی (جلد 2)
نویسنده: مصطفی مطاعی، محمدحسین کوهی قمصری، امیرحسام الفتی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 240
مهندسی سازگاری الکترومغـناطـیسی (جلد 3)
نویسنده: مصطفی مطاعی، امیرحسام الفتی، محمدحسین کوهی قمصری
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 274
مهندسی سازگاری الکترومغـناطـیسی (جلد 4)
نویسنده: مصطفی مطاعی، امیرحسام الفتی، محمدحسین کوهی قمصری
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 244
معماری پایدار؛ مدل‌سازی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی
نویسنده: علی نجفی، پیمان پیله‌چی‌ها، مسعود معیری‌نیا
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 132
ارتقا کیفیت روانی فضاهای آموزشی
نویسنده: پویا پروین، مونا جدیدی، محمد اکبریان
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 226
الگوریتم‌ها در معماری و شهرسازی
نویسنده: امیربهادر برادران، محمدرضا متینی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 149
یادگیری ماشین در صد صفحه
نویسنده: فاطمه لعل دولت‌آباد، مریم امیرحسینی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 240
جرم شناسی پزشکی
نویسنده: امیر سماواتی پیروز، حسن بیگدلی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 114
شهرها و جوامع پایدار؛ شاخص‌هایی برای شهرهای تاب‌آور
نویسنده: لیلا کوکبی، بهنود برمایه‌ور
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 148
عملکرد عام‌المنفعه میراث معماری ایران
نویسنده: محمدصادق طاهر طلوع دل، سینا کمالی تبریزی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 384
عملکرد اجتماعی میراث معماری ایران
نویسنده: محمدصادق طاهر طلوع دل، سینا کمالی تبریزی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 332