کتاب‌های منتشر شده 1397

بازی‌وارسازی: به‌کارگیری عناصر بازی در زمینه‌های جدی
نویسنده: میرسامان پیشوایی، ستار رجب‌پور صنعتی، میثم جنتی‌پور
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 284
طب سوزنی شهری
نویسنده: رحیم هاشم‌پور، علی ضیایی علیشاه، ندا هاشم‌پور
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 164
لچک
نویسنده: محمدرضا شاه‌پروری، سید محمدمهدی میرزاامینی
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 218
حیاط در بلندمرتبه‌های مسکونی
نویسنده: حیدر جهان‌بخش، مریم قنبرپور
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 237
بنیان‌های حیات پایدار در معماری محله
نویسنده: صدیقه معین‌مهر
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 268
نظام مدیریت فرهنگی در شهر ایرانی اسلامی
نویسنده: حیدر جهان‌بخش، سیدجواد هاشمی فشارکی، علی دل‌زنده
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 102