کتاب‌های منتشر شده 1391

مقدمه‌ای بر اصول نابجایی‌ها و مکانیزم‌های استحکام‌بخشی
نویسنده: احمد رزاقیان
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 333