کتاب‌های منتشر شده 1400

دانش علوم اعصاب در معماری
نویسنده: جمال‌الدین مهدی‌نژاد، علی صادقی حبیب آباد
نوبت چاپ: چاپ اول
تعداد صفحات: 190
انرژی و طراحی پایدار؛ تعادل پویا با سیستم
نویسنده: جمال‌الدین مهدی‌نژاد، علی شرقی، فائزه اسدپور
نوبت چاپ: چاپ اول
تعداد صفحات: 262
اصول طراحی معماری مبتنی بر کنترل تنش‌های ژئوپاتیک
نویسنده: جمال‌الدین مهدی‌نژاد، روشنک ناصری‌اکبر
نوبت چاپ: چاپ اول
تعداد صفحات: 282
مدیریت از منظر اسلام
نویسنده: سکینه خیبریان
نوبت چاپ: چاپ اول
تعداد صفحات: 110
تئوری معماری منظر؛ یک رویکرد اکولوژیک
نویسنده: پری‌چهر گودرزی، مجتبی انصاری، محمدرضا بمانیان
نوبت چاپ: چاپ اول
تعداد صفحات: 344